pozvánka na Valnou hromadu

TJ Sokol Hustopeče nad Bečvou, z. s., která se koná v neděli dne 5.2.2017 ve 14.00 hodin na malém sále Sokolovny v Hustopečích nad Bečvou.

Program schůze:

1. Zahájení, určení zapisovatele zápisu
2. Volba mandátové a volební komise, zvolení ověřovatelů zápisu
3. Zpráva o činnosti TJ v roce 2016
4. Zprávy o činnosti jednotlivých oddílů v roce 2016
5. Zpráva o hospodaření a majetku TJ za rok 2016
6. Zpráva revizní komise za rok 2016
7. Plán činnosti a akcí na rok 2017
8. Rozpočet výkonného výboru a příspěvky oddílům na rok 2017
9. Uzavření kandidátních listin a schválení způsobu voleb
10. Volba nového výboru a revizní komise
11. Vyhlášení výsledků voleb v případě tajné volby
12. Diskuse
13. Závěr

Srdečně Vás zve výbor TJ Sokol Hustopeče nad Bečvou, z. s.

pozvánka na Valnou hromadu

TJ Sokol Hustopeče nad Bečvou, o. s., která se koná v neděli dne 17.1.2016 ve 14.00 hodin na malém sále Sokolovny v Hustopečích nad Bečvou.

Program schůze:

1. Zahájení, volba mandátové komise, zvolení ověřovatelů zápisu
2. Projednání stanov TJ – návrh bude umístěn na www.sokolhustopece.cz
3. Zpráva o činnosti TJ v roce 2015
4. Zprávy o činnosti jednotlivých oddílů
5. Zpráva o hospodaření a majetku TJ
6. Zpráva revizní komise
7. Stanovení hlavních směrů činnosti TJ pro příští období
8. Plán akcí na rok 2015
9. Rozpočet výkonného výboru a příspěvky oddílům na rok 2016
10. Diskuse
11. Závěr

Srdečně Vás zve výbor TJ Sokol Hustopeče nad Bečvou, o. s.