Pozvánka na Valnou hromadu TJ Sokol Hustopeče

Pozvánka na Valnou hromadu TJ Sokol Hustopeče nad Bečvou, z.s., která se koná v neděli dne 27.6.2021 ve 14.00 hodin na malém sále Sokolovny v Hustopečích nad Bečvou.

Program schůze:

 1. Zahájení, určení zapisovatele zápisu
 2. Volba mandátové a volební komise, zvolení ověřovatelů zápisu
 3. Zpráva o činnosti TJ v roce 2020
 4. Zprávy o činnosti jednotlivých oddílů v roce 2020
 5. Zpráva o hospodaření a majetku TJ za rok 2020
 6. Zpráva kontrolní komise za rok 2020
 7. Plán činnosti a akcí na rok 2021
 8. Rozpočet výkonného výboru a příspěvky oddílům na rok 2021
 9. Uzavření kandidátních listin a schválení způsobu voleb
 10. Volba nového výboru a kontrolní komise
 11. Vyhlášení výsledků voleb v případě tajné volby
 12. Diskuse
 13. Závěr
  Srdečně Vás zve výbor TJ Sokol Hustopeče nad Bečvou, z.s.

pozvánka na Valnou hromadu

TJ Sokol Hustopeče nad Bečvou, z. s., která se koná v neděli dne 5.2.2017 ve 14.00 hodin na malém sále Sokolovny v Hustopečích nad Bečvou. Program schůze: 1. Zahájení, určení zapisovatele zápisu 2. Volba mandátové a volební komise, zvolení ověřovatelů zápisu 3. Zpráva o činnosti TJ v roce 2016 4. Zprávy o činnosti jednotlivých oddílů v roce 2016 5. Zpráva o hospodaření a majetku TJ za rok 2016 6. Zpráva revizní komise za rok 2016 7. Plán činnosti a akcí na rok 2017 8. Rozpočet výkonného výboru a příspěvky oddílům na rok 2017 9. Uzavření kandidátních listin a schválení způsobu voleb 10. Volba nového výboru a revizní komise 11. Vyhlášení výsledků voleb v případě tajné volby 12. Diskuse 13. Závěr Srdečně Vás zve výbor TJ Sokol Hustopeče nad Bečvou, z. s.

pozvánka na Valnou hromadu

TJ Sokol Hustopeče nad Bečvou, o. s., která se koná v neděli dne 17.1.2016 ve 14.00 hodin na malém sále Sokolovny v Hustopečích nad Bečvou. Program schůze: 1. Zahájení, volba mandátové komise, zvolení ověřovatelů zápisu 2. Projednání stanov TJ – návrh bude umístěn na www.sokolhustopece.cz 3. Zpráva o činnosti TJ v roce 2015 4. Zprávy o činnosti jednotlivých oddílů 5. Zpráva o hospodaření a majetku TJ 6. Zpráva revizní komise 7. Stanovení hlavních směrů činnosti TJ pro příští období 8. Plán akcí na rok 2015 9. Rozpočet výkonného výboru a příspěvky oddílům na rok 2016 10. Diskuse 11. Závěr Srdečně Vás zve výbor TJ Sokol Hustopeče nad Bečvou, o. s.