pozvánka na Valnou hromadu

TJ Sokol Hustopeče nad Bečvou, o. s., která se koná v neděli dne 17.1.2016 ve 14.00 hodin na malém sále Sokolovny v Hustopečích nad Bečvou. Program schůze: 1. Zahájení, volba mandátové komise, zvolení ověřovatelů zápisu 2. Projednání stanov TJ – návrh bude umístěn na www.sokolhustopece.cz 3. Zpráva o činnosti TJ v roce 2015 4. Zprávy o činnosti jednotlivých oddílů 5. Zpráva o hospodaření a majetku TJ 6. Zpráva revizní komise 7. Stanovení hlavních směrů činnosti TJ pro příští období 8. Plán akcí na rok 2015 9. Rozpočet výkonného výboru a příspěvky oddílům na rok 2016 10. Diskuse 11. Závěr Srdečně Vás zve výbor TJ Sokol Hustopeče nad Bečvou, o. s.