Pozvánka na Valnou hromadu TJ Sokol Hustopeče

Pozvánka na Valnou hromadu TJ Sokol Hustopeče nad Bečvou, z.s., která se koná v neděli dne 27.6.2021 ve 14.00 hodin na malém sále Sokolovny v Hustopečích nad Bečvou.

Program schůze:

 1. Zahájení, určení zapisovatele zápisu
 2. Volba mandátové a volební komise, zvolení ověřovatelů zápisu
 3. Zpráva o činnosti TJ v roce 2020
 4. Zprávy o činnosti jednotlivých oddílů v roce 2020
 5. Zpráva o hospodaření a majetku TJ za rok 2020
 6. Zpráva kontrolní komise za rok 2020
 7. Plán činnosti a akcí na rok 2021
 8. Rozpočet výkonného výboru a příspěvky oddílům na rok 2021
 9. Uzavření kandidátních listin a schválení způsobu voleb
 10. Volba nového výboru a kontrolní komise
 11. Vyhlášení výsledků voleb v případě tajné volby
 12. Diskuse
 13. Závěr
  Srdečně Vás zve výbor TJ Sokol Hustopeče nad Bečvou, z.s.