pozvánka na Valnou hromadu

TJ Sokol Hustopeče nad Bečvou, o. s., která se koná v neděli dne 17.1.2016 ve 14.00 hodin na malém sále Sokolovny v Hustopečích nad Bečvou.

Program schůze:

1. Zahájení, volba mandátové komise, zvolení ověřovatelů zápisu
2. Projednání stanov TJ – návrh bude umístěn na www.sokolhustopece.cz
3. Zpráva o činnosti TJ v roce 2015
4. Zprávy o činnosti jednotlivých oddílů
5. Zpráva o hospodaření a majetku TJ
6. Zpráva revizní komise
7. Stanovení hlavních směrů činnosti TJ pro příští období
8. Plán akcí na rok 2015
9. Rozpočet výkonného výboru a příspěvky oddílům na rok 2016
10. Diskuse
11. Závěr

Srdečně Vás zve výbor TJ Sokol Hustopeče nad Bečvou, o. s.