pozvánka na Valnou hromadu

TJ Sokol Hustopeče nad Bečvou, z. s., která se koná v neděli dne 5.2.2017 ve 14.00 hodin na malém sále Sokolovny v Hustopečích nad Bečvou. Program schůze: 1. Zahájení, určení zapisovatele zápisu 2. Volba mandátové a volební komise, zvolení ověřovatelů zápisu 3. Zpráva o činnosti TJ v roce 2016 4. Zprávy o činnosti jednotlivých oddílů v roce 2016 5. Zpráva o hospodaření a majetku TJ za rok 2016 6. Zpráva revizní komise za rok 2016 7. Plán činnosti a akcí na rok 2017 8. Rozpočet výkonného výboru a příspěvky oddílům na rok 2017 9. Uzavření kandidátních listin a schválení způsobu voleb 10. Volba nového výboru a revizní komise 11. Vyhlášení výsledků voleb v případě tajné volby 12. Diskuse 13. Závěr Srdečně Vás zve výbor TJ Sokol Hustopeče nad Bečvou, z. s.